Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Predmety Informatika - 2. stupeň Informatika na 2. stupni - obsah vzdelávania

Informatika na 2. stupni - obsah vzdelávania

E-mail Vytlačiť

 

Obsah vzdelávania v 5. ročníku:

Využitie IKT v bežnom živote a spoločnosti

Systémy na spracovanie údajov z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia)  a logickej štruktúry  (operačný systém); zvládnutie základnej obsluhy počítača - klávesnica, myš, výučbové programy na CD/DVD

Kreslenie v grafickom prostredí – rozšírenie techník z 1. stupňa, práca so zložkami a súbormi v lokálnej sieti.
Použitý program: Kreslenie (súčasť OS Windows)

Zásady písania textu, jeho  formátovanie, používanie odsekov a zarážok, kombinovanie textu s obrázkami.
Použitý program: Writer z kancelárskeho balíka OpenOffice.org
Pracovné listy: stiahnuť
Námety na projekty: stiahnuť

Význam IKT ako prostriedku na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi, využitie na vlastné učenie sa, rešpektovanie autorských práv

Komunikácia prostredníctvom e-mailu

Nebezpečenstvá na internete, ich vznik a šírenie počítačových vírusov, spamov a hoaxov, ich odhaľovanie a odstraňovanie

 

Obsah vzdelávania v 6. ročníku:

Spôsoby prenosu a využitie informácií

Softvér, hardvér, zloženie "vnútra" počítača

Internet - jeho využitie vo vedomostnej spoločnosti

Elektronická pošta, príloha

Formátovanie textu v prostredí textového editora (Writer z OpenOffice.org) - odsek, odrážky, číslovanie

Grafická informácia - tvorba jednoduchej animácie (v programe Logomotion). Pozrite si práce žiakov.

Programovanie v programovacom jazyku Logo - algoritmus a program, základné príkazy.
Stránky programu Imagine sú tu, demoverziu programu Imagine si stiahnete tu.

 

Obsah vzdelávania v 7. ročníku:

Typy informácií - bit, bajt

Formáty súborov, ich význam

Práca s tabuľkami, formátovanie tabuľky v textovom editori

Práca s grafikou - úprava fotografie (program IrfanView)

Aplikácie na nahrávanie a spracovanie zvuku (programy Záznam zvuku, Audacity)

Aplikácie na tvorbu prezentácie (program Impress)

Tvorba prezentácie na webe - online služby e-spoločnosti (Google dokumenty)

Interaktívna komunikácia (podľa výberu - ICQ, Skype, Gmail)

Programovací jazyk. Programovanie v Imagine - príkaz, cyklus, procedúra.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia